Dl, 15 agost de 2022

Idioma CastellanoEnglish LanguageIdioma ruso

Serveis

Despatx d’Advocats (Lloret de Mar)

 

GARANT ADVOCATS SCP és un despatx multidisciplinari especialitzat en les diferents branques del dret, que ofereix una amplia gama de serveis dirigits tant a empresaris com a particulars. El Despatx té establertes relacions de col·laboracions amb altres despatxos d’advocats de reconegut prestigi i professionalitat amb seus a la resta de l’Estat Espanyol, garantint així una cobertura legal integral per als nostres clients. Els nostres professionals posen a la seva disposició els seus coneixements i capacitats tècniques amb el fi d’obtenir el millor resultat per els interessos dels nostres clients.

Àrees de Pràctica

DRET CIVIL

 • Arrendaments urbans: desnonaments, cessions no consentides, actualització de rendes antigues, reclamació de rendes impagades…
 • Responsabilitats extra contractuals, indemnitzacions per qualsevol tipus de danys: accident de trànsit, negligències mèdiques…
 • Dret de la construcció: contractes d’obra, promocions, mandat, permuta, apoderament. Danys de la construcció…
 • Propietat horitzontal i Comunitats de Propietaris
 • Reclamació d’impagats
 • Defensa dels drets dels consumidors i usuaris
 • Procediments ordinaris, verbals, monitoris i canviaris.

DRET DE FAMILIA I SUCCESSIONS

 • Separacions de mutu acord i contencioses.
 • Divorcis i mesures provisionals
 • Pensions d’aliments i compensatòries
 • Impagaments de pensions i incompliment de convenis
 • Filiacions i parelles de fet
 • Reconeixement de paternitat i canvi de custòdia
 • Adopcions nacionals i internacionals
 • Incapacitacions
 • Herències, testaments i donacions

DRET PENAL

 • Assistència al detingut i imputat
 • Tramitació de denúncies i querelles
 • Procediment davant del Tribunal del Jurat, Procediment Abreviat, Diligències Prèvies, Judici Ràpid i Judici de Faltes
 • Jurisdicció de Menors
 • Alcoholèmies i altres delictes de seguretat de tràfic
 • Negligències mèdiques
 • Delictes de tràfic de drogues
 • Delictes d’homicidi, lesions, avortament i altres delictes contra les persones
 • Delictes de violència domèstica o Assistència a la dona o homes víctimes de mals tractaments
 • Recursos davant l’Audiència Provincial, Nacional, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional
 • Tramitació d’Indults
 • Dret Penitenciari
 • Agressions sexuals
 • Delictes informàtics
 • Amenaces, injuries, coaccions i calumnies
 • Estafa, robaments, furt i apropiacions indegudes
 • Lesions i baralles tumultuàries
 • Contaminació mediambiental, sorolls.
 • Mobbing, assetjament laboral
 • Violació de domicili
 • Drets d’autor
 • Abandonament de família, impagament de pensions, sostracció internacional de menors.

img-servicios002

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

 • Assessorament integral d’empreses
 • Redacció de tot tipus de contractes de treball
 • Reclamacions davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • Modificacions de contractes i negociacions col·lectives
 • Conflictes col·lectius
 • Sancions disciplinàries
 • Acomiadaments
 • Jubilacions
 • Incapacitats i baixes laborals
 • Accidents de treball
 • Reclamacions de quantitat (salaris, hores extraordinàries, liquidacions, …)

ESTRANGERIA

 • Arrelaments familiars, socials i laborals.
 • Visats
 • Targetes d’estudiants
 • Reagrupacions familiars
 • Nacionalitats
 • Renovacions
 • Modificacions
 • Ofertes de treball en el país d’origen (B1 inicial)
 • Carta d’incitació
 • Divorcis Internacionals
 • Exequàtur
 • Legalitzacions i postil·les
 • Ordres d’expulsió
 • Centre d’Internament d’estrangers
 • Procediments d’Asil i refugi
 • Pròrrogues d’estància
 • Autoritzacions de tornada
 • Recursos administratius
 • Assistència en dependències policials i comissaria
 • Expedients matrimonials
 • Cancel·lació d’antecedents penals i policials.

DRET ADMINISTRATIU

 • Instàncies davant l’Administració local, autònoma i estatal
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració
 • Recursos i sancions
 • Expropiació forçosa
 • Tramitació de tot tipus de llicència
 • Contractes administratius
 • Subvencions i ajudes
 • Constitució d’Associacions i Fundacions davant l’Administració local, Autonómica i estatal.
img-servicios001

DRET MERCANTIL

 • Assessorament general de Societats Mercantils
 • Constitució i desenvolupament jurídic de Societats Mercantils
 • Acords entre socis
 • Asistencia lletrada al Consell d’Administració i Junta General.
 • Modificacions Estatuàries
 • Dissolucions i liquidacions.
 • Concentració mercantil (assessorament en tot tipus de contractes mercantils subjectes al dret nacional, comunitari o internacional)
 • Dret canviari (lletres de canvi, pagarés, xecs, …)
 • Propietat Industrial i Intel·lectual (registre i contractació sobre els drets de patents, marques i protecció d’autor).

EXTRAUDICIAL

 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes: arrendaments, compravendes
 • Preparació Escriptures Notarials
 • Negociació de conflictes

GARANT ADVOCATS SCP garanteix màxima transparència i facilitat de pagament en relació al règim d’honoraris ajustant-nos a les necessitats dels nostres clients. L’acord previ entre les parts es plasmarà mitjançant la corresponent fulla d’encàrrec professional d’acord les normes deontològiques de l’advocacia.